Gabinety Psychoterapeutyczne 'Dariusz i Dorota Kuncewicz'
Oferta O nas Cennik Kontakt


Gabinety psychoterapii / psychologiczne
Dariusz i Dorota Kuncewicz - Lublinadres:
   ul. Furmańska 3/7 lok. 10a
   LUBLIN 20-122

telefon:
   0 506-146-783
   0 502-221-475

e-mail:
   dariusz@kuncewicz.net
   dorota@kuncewicz.net

OFERTA

Konsultacje psychologiczne

Odbywają się w ramach jednego lub kilku cotygodniowych spotkań, ukierunkowanych na diagnozę, szersze rozumienie zgłaszanego problemu i trafny sposób jego rozwiązywania. Gdy ta forma pomocy okazuje się nie wystarczająca, możliwe jest podjęcie psychoterapii (przy wstępnej gotowości do dalszej pracy i braku innych przeciwwskazań).

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych / młodzieży

Prowadzona w podejściu psychodynamicznym, zwykle w odstępach cotygodniowych.
Powodem zgłoszenia nierzadko są uciążliwe objawy (m.in. lękowe, depresyjne), trudności z budowaniem satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi, kryzysy rozwojowe, bezradność w wyniku bezskutecznych prób przezwyciężania trudności oraz inne problemy


Psychoterapia małżeństw / par / rodzin

Prowadzona w podejściu systemowym, zwykle w odstępach dwu lub trzytygodniowych. Dotyczy różnych problemów pojawiających się w związku partnerskim (terapia małżeństw i par) oraz trudności psychologicznych dotykających młodsze lub starsze dzieci i ich rodziców (terapia rodziny). Zdarza się, że powodem niepokoju rodziców są "trudności wychowawcze" bądź objawy: lękowe depresji młodzieńczej, "uporczywej" nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń odżywiania, zachowań agresywnych i / lub autodestrukcyjnych oraz inne.

• Konsultacje psychologiczne    • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych / młodzieży    • Psychoterapia małżeństw / par / rodzin   
Gabinety Psychoterapeutyczne - Dariusz i Dorota Kuncewicz
ul. Furmańska 3/7 lok. 10a
Lublin 20-122
statystyki www stat.pl